Aspirant vrijwilliger

Verklaring omtrent gedrag

Elke vrijwilliger die samenwerkt met jeugdleden en elk bestuurslid binnen de vereniging is verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. De overheid zoekt uit of er in het verleden van deze persoon dingen zijn voorgevallen, die reden geven de integriteit in twijfel te trekken. Deze VOG wordt via de vereniging aangevraagd en hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Aannamebeleid

Om te kijken of iemand geschikt is als vrijwilliger of bestuurslid hebben wij als vereniging een aannamebeleid.

  • Een aspirant vrijwilliger of bestuurslid dient (in)direct verband te hebben met de vereniging. Dit zorgt ervoor dat de persoon in kwestie bekend is bij de mensen op de vereniging (sociale controle);
  • Er wordt een gesprek gehouden met het aspirant vrijwilliger of bestuurslid;
  • Bij aantreding van een vrijwilliger en iedere drie jaar wordt er een VOG aangevraagd voor vrijwilligers die met jeugdleden werken en of een machtspositie hebben (bijvoorbeeld bestuursleden);
  • Alle vrijwilligers en bestuursleden worden bij aantreden bekend gemaakt met de gedragsregels. Dit wordt bij aanvang van ieder seizoen nogmaals herhaald.