lid worden

Op zoek naar een gezellige badmintonvereniging waar een goede balans heerst tussen plezier en sportiviteit? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Al meer dan 60 jaar spelen de leden tweemaal per week een aantal uur badminton op hun eigen niveau. Oud of jong? Beginnende of ervaren speler? Iedereen is welkom!

Kom gerust eens langs op de dinsdag of vrijdag om kennis te maken en een keer mee te spelen. Het leenracket ligt al voor je klaar...

Ben je jonger dan 18? Dan speel je bij de jeugd op dinsdag en vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Je krijgt training van een jeugdtrainer en er wordt regelmatig vrij gespeeld. Het is bovendien mogelijk om competitie te spelen. De jeugdcompetitie wordt gespeeld op zondagmiddag in de periode van november t/m mei.

Bent je ouder dan 18? Dan speel je bij de senioren. Elke dinsdag kan je van 20.00 tot 22.00 uur en elke vrijdag kan je van 20.00 tot 23.00 uur spelen.  Zowel voor recreanten als de meer ervaren competitiespelers is er een optionele training op maat. Echter, alleen vrij spelen is natuurlijk ook mogelijk. Door het grote ledenaantal vind je al snel medespelers van je eigen niveau. Ook worden er regelmatig zogenaamde husseltoernooien gehouden, waar iedereen elk kwartier met andere mensen speelt. Zo leer je snel andere leden kennen.


Download
Inschrijfformulier TSF
Download gerust dit formulier en vul het thuis vast in. Lever het formulier vervolgens in de hal in bij een bestuurslid. Als je voor de senioren inschrijft graag ook een pasfoto bijsluiten zodat we een spelerspas voor je kunnen maken.
Inschrijfformulier2024.pdf
Adobe Acrobat document 173.2 KB

Kosten

De contributie en eventuele extra heffingen worden jaarlijks vastgesteld en samen met de begroting ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Van de leden wordt verwacht dat zij hun contributie bij de start van het nieuwe seizoen betalen.

 

Jeugdleden*

Jeugd+ leden*

Senioren basiscontributie

Competitiebijdrage

Jeugdcompetitie

Jeugdtraining

Inschrijfgeld junioren (eenmalig)

Inschrijfgeld junior+ (eenmalig)

Inschrijfgeld senioren (eenmalig)

Competitietraining **

Recreantentraining **

Veren shuttles ***

Standaard

€ 135,00

€ 175,00

€ 220,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 7,50

€ 10,00

€ 12,50

€ 55,00

€ 25,00

€ 200,00 per team

Na 1 november

€ 100,00

€ 130,00

€ 165,00

Na 1 januari

€ 75,00

€ 95,00

€ 125,00

Na 1 maart

€ 50,00

€ 60,00

€ 85,00


* In sommige gevallen kunnen de contributie- en overige badmintonkosten (zoals kleding) door het jeugdfonds van de gemeente betaald worden. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op de website van het jeugdfonds of vraag meer informatie aan één van de bestuursleden.
** Bij opgeven van deelname aan de training is betaling verplicht. 
*** De spelers die met veren shuttles competitie spelen en trainen betalen een extra toeslag per competitie. Voor deze toeslag verzorgt de vereniging alle veren shuttles voor de wedstrijden en trainingen.

 

Financiële verplichtingen
De contributie en eventuele extra heffingen worden jaarlijks vastgesteld en samen met de begroting ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Van de leden wordt verwacht dat zij hun contributie op tijd betalen aan het begin van het nieuwe seizoen a.d.h.v. de factuur die zij van de penningmeester ontvangen. Bij wanbetaling zijn wij genoodzaakt passende maatregelen te nemen. Bij het lid worden na 1 mei is voor het lopende seizoen alleen inschrijfgeld verschuldigd.

Beëindiging van het lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk door dit schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat. Dit kan tot en met 30 juni van het lopende seizoen. Leden die na deze datum opzeggen zijn te allen tijde de gehele contributie verschuldigd.

Speciale regelingen
Bij langdurige en aaneengesloten blessures van meer dan 3 maanden kan een lid beroep doen om de blessureregeling. Het lid dient dan zo snel mogelijk na het oplopen van de blessure een e-mail te sturen aan bc.tsf.schiedam@gmail.com met het verzoek om de blessureregeling. De reguliere contributie wordt gewoon voldaan door het lid, voor zover dat nog niet het geval is, en zodra het lid weer kan komen spelen wordt door het bestuur een teruggave op de contributie bepaald en terugbetaald aan het lid.


Op het moment dat een lid voorafgaand aan het nieuwe seizoen bekend maakt dat hij/zij 3 maanden of langer aaneengesloten niet kan komen spelen (niet door een blessure), dan kan gebruik gemaakt worden van de afwezigheidsregeling. Het lid dient zo snel mogelijk een e-mail te sturen aan bc.tsf.schiedam@gmail.com met het verzoek om deze regeling. De hoogte van de contributie  voor dit lid wordt door het bestuur vastgesteld. Het aangepaste contributiebedrag wordt met de reguliere inning van het contributiegeld bij de start van het seizoen voldaan door het lid. Deze regeling kan niet tijdens het seizoen worden aangevraagd. Dan is te allen tijde volledige contributie verschuldigd.

Rekeningnummer
Het rekeningnummer is: NL56INGB0002465528 ten name van Badmintonclub The Smashing Fellows te Schiedam.